เดนมาร์กเฮ! ยึดคืนแชมป์ประเทศมีความสุขที่สุดในโลก ส่วนไทยขึ้นที่ 33

-------Advertisement----------
-------Advertisement----------

ประเทศเดนมาร์ก กลับมาครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกครั้ง ดีดแชมป์เก่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์ตกไปอยู่อันดับที่ 2 ขณะที่ประเทศไทยอันดับความสุขดีขึ้น 1 อันดับ ไปอยู่ที่ 33…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network) แห่งสหประชาชาติ เผยแพร่รายงานความคืบหน้าความสุขโลกประจำปี 2016 เมื่อวันพุธที่ 16 มี.ค. ที่กรุงโรม และบนเว็บไซต์ของพวกเขา โดยผลปรากฏว่า ประเทศเดนมาร์ก กลับมาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกครั้ง ตามด้วยแชมป์เก่าจากรายงานเมื่อปีก่อนอย่าง สวิตเซอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์ และฟินแลนด์

10 อันดับแรกประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก (ภาพ: worldhappiness.report)

สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 13 ตามหลังจีน (6), เนเธอร์แลนด์ (7), นิวซีแลนด์ (8), ออสเตรเลีย (9), สวีเดน (10), อิสราเอล (11) และออสเตรีย (12) เยอรมนีอยู่อันดับที่ 16 ส่วนชาติมหาอำนาจอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักรรั้งที่ 23, ญี่ปุ่นอยู่ที่ 53, รัสเซียอยู่ที่ 56 และจีนอยู่ที่ 83 ขณะที่บุรุนดีเป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดใน 157 ประเทศที่ได้รับการสำรวจ รองลงมาคือ ซีเรีย (156), โตโก (155), อัฟกานิสถาน (154) และ เบนิน (153)

ส่วนในกลุ่มชาติอาเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุด อยู่อันดับ 22 ตามด้วย ประเทศไทย (33), มาเลเซีย (47), อินโดนีเซีย (79), ฟิลิปปินส์ (82), เวียดนาม (96), ลาว (102), เมียนมา (119) และ กัมพูชา (140) โดยไม่มีการสำรวจข้อมูลของประเทศบรูไน

ประเทศไทยอันดับดีขึ้น 1 อันดับจากรายงานคราวก่อน ไปอยู่ที่ 33 (ภาพ: worldhappiness.report)

ทั้งนี้ เครือข่ายเอสดีเอสเอ็น มีหลักสำคัญอย่างน้อย 7 อย่างเป็นเกณฑ์ในการวัดค่าความสุขของประชาชนในแต่ละประเทศ โดยประชาชนผู้อาศัยในประเทศที่มีความสุขมากกว่าจะมีความคาดหวังที่จะมีอายุยืนยาวกว่า, ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า, มีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตมากกว่า, มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันน้อยกว่า, มีความเอื้อเฟื้อมากกว่า, มีความไม่เสมอภาคน้อยกว่า และมีรายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP per capita) มากกว่าผู้อาศัยในประเทศที่มีความสุขน้อย

นายเจฟฟรีย์ แซคส์ ผู้อำนวยการของสถานบันเอิร์ธ (Earth Institute) ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และผู้ร่วมเขียนรายงานความสุขโลกประจำปี 2016 ระบุว่า การวัดค่าจากการประเมินตนเองด้านความสุขและสวัสดิภาพ ควรเป็นนโยบายของทุกประเทศ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายนี้ได้รวมแนวความคิดที่ว่า สวัสดิภาพของมนุษย์ควรได้รับการบ่มเพาะผ่านวิธีการแบบองค์รวม ทั้งทางเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม มากกว่าวิธีการแคบๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียว

ที่มา: thairath

-------Advertisement----------